הרצאות בסדנא הקלינית

הסמינר של המגמה הקלינית נערך פעם בחודש בימי ג', בחדר ווקסלר (2602), המחלקה לפסיכולוגיה, בניין הפקולטה למדעי החברה.

 

 

מדי חודש מרצה בסמינר דובר אחר, בנושאים הקשורים לפסיכולוגיה קלינית.          

 

מרכז הסמינר: פרופ' גבי שפלר.

 

לפרטים בנוגע להרצאות הבאות יש לפנות לפרופ' גבי שפלר.