עבודות מוסמך 2013

להלן רשימת עבודות המוסמך שהושלמו בשנת 2013 (העבודות מוצגות לפי סדר אלפביתי של שם המשפחה של התלמיד):

משפחה

שם פרטי

המדריך

נושא

אריאלי

ליאת

מאיו רות

על הקשר בין אי אמון באחר לספק עצמי:השפעה של פנים לא אמינים ומטרת הפועל החברתי בבחינת הפנים על תחושת ספק עצמי.

אשחר-סבו

אפרת

ירמיה נורית

הקשר בין טמפרמנט לבין יכולות תקשורתיות-חברתיות בקרב ילדים בני שנתיים.

ברזילי

ערן

יובל יפתח

בדיקת השפעה של מאפייני אישיות על התערבויות מתוך Acceptance and Commitment Therapy ו- Cognitive Therapy

ברלין

אביחי

רוקס סוניה

תגובות תפיסתיות ואפקטיביות לסינכרוניות בין-אישית.

ברנהרט-מגן

אתיה

הפרט יונתן

החיים כאובייקט:הקשר בין החפצה מינית,תקיפה מינית ותגובות הסביבה לאירועים אלו ובין החפצה עצמית,דכאון וחרדה בקרב נשים.

גלעדי

אילה

בנטין שלמה-ז"ל+ליאון דעואל

מעורבותה של המערכת המוטרית ביכולת תפיסת הרגשות, כפי שמתבטא בהחתה של גלי ה- mu ברישום ה- EEG .

דרטל

קרן

אחישר מרב

anchoring deficits in poor readers: failure to benefit from item repetition in rapid naming.

הולצר

נועם

בכר איתן

פסיכולוגית העצמי והבודהיזם-הילכו יחד?

הורביץ

בני

הפרט יונתן

ניתוח איכותני של פרספקטיבות של רבנים בני זמנינו על נוקדנות כפייתית.

ווגל

תמר

יובל יפתח

The relation of self-compassion to disordered eating and the role of narcissism and perfectionism.

זוארץ

קובי

אופיר חזי

השפעת תזמון בדיקת המניפולציה על אפקט קלות השליפה.

זיידנברג

דפנה

בן-שחר גרשון

גילוי מקדים של פשעים-גילוי, תוך שימוש באמצעים פסיכו-פיזיולוגיים,של פרטי פשע המתוכנן ע"י קבוצה,ע"י שימוש בשיטת פח"ם מאתר.

זילברמן

עומר

קנטי לאורה

האפקט המתווך של הומונגטיביות מופנמת בין סגנונות התקשרות לבין הערכה עצמית בהומוסקסואלים בישראל.

יצחק

אבי

בכר איתן

הקשר בין שימוש ברשתות חברתיות באינטרנט לבין חוסר יציבות במערכת יחסים רומנטית:תפקידו המתווך של הנרקיסיזם.

כרדוש

ראשה

חסין רן

The Relative Nature of Processing Fluency

למפל-ליביו

סיוונה

הופיין דני

הקשר בין יכולת התפיסה הויזו-מרחבית ובין דימוי הגוף אצל נפגעי שבץ מוחי.

נבנצל

עודד

פולק יהודה

התנהגות סיכונית בקרב מתבגרים עם הפרעת קשב,תרומת ההפרעה לניבוי ההתנהגות הסיכונית.

סגל

נועה

שפלר גבי

הקשר בין הומופוביה מופנמת לבין הרצון לעבור טיפולי המרה בקרב המוסקסואלים ולסביות בישראל.

סנד

הרן

רפאלי אשכול

תהליכים אמפתיים בין בני זוג בקונפליקט.

פישמן

דניאל

יניב אילן

השפעת הקשרים שיתופיים ותחרותיים על החלטות היוריסטיות של צרכנים.

פרג'ון

מיכל

לאורה קנטי

הקשר בין התקשרות ואכילה רגשית בתיווכן של אסטרטגיות ויסות רגש ומגדר.

פרידלנדר

אדוה

ירמיה נורית

יכולות קוגניטיביות ויוכולות תקשורתיות-חברתיות בקרב ילדים בגיל הרך שנהרו בהפרייה חוץ גופיתבהשוואה לילדים שנהרו באופן עצמוני. העבודה כתובה באנגלית.

צורבל

מיקה

פולק יהודה

השפעת הניתוח עצמו,סוג הניתוח והרזרבה הקוגניטיבית על ההשלכות הנוירופסיכולוגיות של ניתוח להשתלת אלקטרודות לגרייה חשמלית מוחית בגרעינים הסאב-תלמיים בקרב חולי פרקינסון.

קייזר-הלר

שרון

כנפו אריאל

תפקידם של ערכים בביסוס סגנון ההורות של אימהות.

קירשהימר

שי

בכר איתן

השפעתה של טראומה של התעללות מינית או פיסית מוקדמת על התגובה לטיפול ב-ptsd לאחר טראומה נוספת.

רן-פלד

דר

ירמיה נורית

הקשר בין טמפרמנט ומאפיינים התפתחותיים לפי מבחן ה- Mullen ושאלון ה-Vineland בקרב פעוטות בני שנתיים.

שביט

דני

מאיו רות

האם משנה כיצד אנו משקרים?השפעות שקרים וסוג שקר על זיכרון אפיזודי נתפס.

שלייסנר

נועם

כהן אשר

האם אובייקט ויזואלי משמש כמחסום לקשב