עבודות מוסמך 2012

להלן רשימת עבודות המוסמך שהושלמו בשנת 2012 (העבודות מוצגות לפי סדר אלפביתי של שם המשפחה של התלמיד):
 
שם התלמיד מגמה המדריך המדריך שני נושא
אלקיים חגי חברתית כ"ץ ישראל תופעת הזרימה הארגוני מגזר שלישי:הקשר בין זרימה והזדהות ארגונית.
אסטל שרון נוירו פולק יהודה האם הסלידה מעמימות דומה בשיעורה כאשר מוצגות אפשרויות בחירה באופן מוצהר ומתוך התנסות?
בין ליאור קלינית שפלר גבי טיפולי המרה וטיפולי העצמה בהומוסקסואלים-הקשר ביןערכיהם המיניים של מטפלים לבין תגובתם לפונים המבקשים טיפולי המרה.
בן-עמי נועה קלינית הפרט יונתן הקשר בין נוכחות טיפולית ,כפי שהיא נמדדת על ידי צופה חיצוני,לבין הברית הטיפולית ותוצאות הטיפול.
בן דרור ליבי חברתית תמיר מאיה כיצד משתנות עמדות כלפי רגשות? השפעת התנסות אינסטרומנטלית ברגש על עמדות אימפליציטיות כלפי רגשות.
ברזניץ הילה קלינית יובל יפתח קבלה וקשיבות:טיפול בהימנעות מחוויה בדיקת מרכיבים טיפוליים בחשיפה לפוביה מג'וקים.
ברנדס אלעד חברתית כ"ץ ישראל הומור פנים-ארגוני כביטוי של תרבות ארגונית.
גורדון נועם נוירו' גואלמן גדי ירמיה רז שינויים דינאמיים בתקשורת נוירונלית ובנוירוגנזה במודל דיכאון בחולדות.
גזית נועה קלינית בכר איתן קנטי לאורה חשיבה דיכוטומית,ציפיות לא ריאליות, אישיות נוירוטית,תמיכה חברתית ואכילה רגשית כמנבאים הצלחה בתהליך ירידה במשקל בטווח הארוך אצל אנשים שהשתתפו בניתוח לקיצור קיבה או בתוכנית לשינוי אורח חיים.
גליק -באור הדר קלינית קנטי לאורה דימוי גוף לאורך החיים בקרב נשים בוגרות: הקשר לאינטליגנציה רגשית
דרטלר אורלי חברתית גתי איתמר הקשר בין המשאבים התעסוקתיים והאסטרטגיות האדפטיביות המנחות את התנהגות האינדיבידואל לבין רווחתו התעסוקתית.
ויזל עמי קלינית הפרט יונתן השפעת אחריות,טשטוש מחשבה-מציאות וקומפולסיות על אפקט פלצבו בocd בהשוואה לפוביה ספציפית.
וישקין אלון חברתית מאיו רות אידיאל של אמת הינו חרב פיפיות:על ההשפעה של חיפוש אחר האמת על תהליכים קוגניטיביים בשלבים שונים של יצירת ידע.
ורטמן מעין נוירו פולק יהודה גורמים פסיכולוגיים ונוירופסיכולוגיים הקשורים ליכולתם של חולי פראדר ווילי לצום.
ידלין אורי קלינית שפלר גבי ויסמן הדס הדיאדה הטיפולית:ניתוח רגעים משמעותיים בטיפול והשפעתם על התפתחותו.
יונתן רפאל קלינית שפלר גבי איתן בכר כנות ואמירת אמת בפסיכותרפיה-בין כלי טיפולי לעמדה ערכית מוסרית. השוואה של רמת הכנות כפי שהיא נמדדת בשאלוני ערכים בין פסיכולוגים ואחרים.
יזראילביץ ולנטינה חברתית גתי איתמר Deciding among Occupations:Challenges and Pitfalls.
לוי ניר חברתית חסין רן מעבר לשפה הנראית-מחקר בקריאה לא מודעת.
לוי טליה נוירו הופיין דני השפעת טיפול בחמצן היפרברי על יכולות הקשב של מטופלים בשלב הכרוני של פגיעת ראש נרכשת.
לוין יוליה נוירו בן-שחר גרונאו נורית זיהוי מידע מוסתר באמצעות מדדים פיזיולוגיים והתנהגותיים:השפעת עוררות רגשית ותנאי פשע מציאותיים.
לינצקי מריאן קלינית הפרט יונתן הערכה מחדש וקבלה- הטובים השניים מן האחד?
מאיו עודד קלינית קייטס מרשה התקרבות ואינהיביציה בינקות כמנבאים לסימפטומים של הפרעות החצנה והפנמה בילדות המוקדמות-אפקטים עיקריים וממותנים.
מיליגרם יעל קלינית תמיר מאיה תיאוריית האישוש -העצמי של רגש והשלכות לפסיכופתולוגיה.
מלר ישי קלינית הפרט יונתן השפעת תפילה על רמת חרדה.
מנדלסון ירדן קלינית בכר איתן השפעות ארוכות טווח של סביבה טראומטית כאוטית על מתבגרים.
עוז עדי נוירו' פולק יהודה נטילת סיכונים בקרב מתבגרים/ות עם הפרעת קשב: מתן משקל למאורעות נדירים בקבלת החלטות מתיאור ובקבלת החלטות מניסיון.
עסיס יעל קלינית יובל יפתח בדיקת התערבויות מתוך Acceptance and Commitment Therapy ו-Cognitive Therapy ,ותיקוף שאלון המודד שימוש מצבי באסטרטגיות התמודדות קוגניטיביות.
פוזניאק איל קלינית תמיר מאיה הקשר בין עמדות כלפי רגש וחוויות רגשיות.
פונדק חן חברתית יניב אילן הימנעות נשים ממשא ומתן:השפעת מגדר ונורמות על קידום עצמי.
פלומן גיא קלינית הפרט יונתן הסביבה כמעוררת חרדה חברתית-השפעת היכולות החברתיות והאסרטיביות המתבטאות בסביבה על חרדים חברתית.
פרימס יונתן חברתית כ"ץ ישראל בדיקת הקשר בין התפתחות הזהות המנהיגותית לתהליך הקבוצתי בתכנית פיתוח מנהיגות.
קולודובסקי-מירון שירה חברתית יניב אילן יוריסטיקות החלטה צרכניות:בידול מוצרים ואפקט "התכונה הנוספת".
קיביליס נעמה נוירו שביט אודי הופיין דני השפעת פיזוסטיגמין על תפקוד קוגניטיבי בתקופה המיידית לאחר טשטוש לצורך ביצוע קולונוסקופיה.
קיטרוסקי לאה נוירו פולק יהודה השפעת משוב ואימון על נטילת סיכונים אצל מתבגרים עם הפרעת קשב.
קינן אברהם קלינית בכר איתן פת-הורנציק רות שימוש בגורמים מגנים לאיתור מתבגרים במצוקה לאחר חשיפה חוזרת למתקפת טילים.
קרא-איוונוב אנה קלינית הפרט יונתן המנגנון בבסיס החשיפה האינטרוספטיבית -הפרכת אמונות או הכחדה?
רבי אורית נוירו' פולק יהודה קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות בקרב מתבגרים עם הפרעת קשב וריכוז.
רבינוביץ אבי חברתית מעוז יפעת השפעת גוון העור ותווי הפנים על התנהגות מתן סיוע.
רוזן עדי קלינית הפרט יונתן הקשר בין ניסיונות התאבדות,פציעה עצמית והתנהגויות של נטילת סיכונים בקרב בני נוער- האם קיים רצף של הרס עצמי?
שטרצר גילי קלינית ירמיה נורית ג'ון לנון-ניתוח אישיותו לפי התיאוריה הפסיכואנליטית -התפתחותית של ד.ו.ויניקוט.
שייאנוב אנדרי קלינית קנטי לאורה ה-Ego Impairment Index כמנבא שיפור בעקבות טיפול פסיכודינאמי במבוגרים.
שלג צור קלינית יובל יפתח השפעת סגנונות ההתמודדדות על דלדול אגו ועל רמת ביצוע במטלה קשבית.
שלו יונתן נוירו בנטין שלמה דעואל ליאון תפיסה קטגוריאלית של פרצופים שהוזנחו:עדויות ל-170-N בחולי הזנחת צד.
שלו-מרקס רעות נוירו מירב אחישר הגורמים המנבאים קושי ברכישת הקריאה בקרב ילדים-זיכרון עבודה ומנגנון העיגון.