עבודה במחלקה

משרות הוראה ומחקר במחלקה נפתחות מעת לעת עבור דוקטורנטים.
המעוניינים מוזמנים להעביר בקשה במייל לידי הגב' שרה גיא sarag@savion.huji.ac.il