עבודות הדוקטור במחלקה

לחצו כאן למעבר לאתר הרשות לתלמידי מחקר, בו נמצא פירוט לגבי כל עבודות הדוקטור
שנמצאות בשלב ב' של הכתיבה או שהושלמו במחלקה לפסיכולוגיה מאז שנת 1995.