סגל אקדמי

פרופ' גבי שפלר

מנהל מרכז פרויד לחקר פסיכואנליטי


טלפון:  972-2-5883096
דוא"ל:  msshef@mail.huji.ac.il

מיקום משרד:  מדעי החברה, 2702
שעות קבלה:  יום א' 12:00-12:30

תחומי מחקר: מחקר באתיקה בפסיכותרפיה ובפסיכואנליזה, מחקר בפסיכותרפיה מוגבלת בזמן, התפתחות מקצועית של מטפלים, שירותי בריאות נפש ציבוריים- מדיניות ושירות

תחומי הוראה: הפסיכואנליזה של פרויד (51543); הפסיכואנליזה שלאחר פרויד: פרשנות, נוכחות וצמיחה (51553); יסודות הפסיכותרפיה: עקרונות מקצועיים ואתיים (51794); טיפול דינמי קצר מועד (51830); סמינר מחקר: אתיקה מקצועית בפסיכולוגיה ב' (51800)

כללי

שפלר גבי, פרופ'