מרצים מן החוץ

ד"ר רחל בכנר - מלמן


תחומי הוראה: פסיכופתולוגיה של המבוגר (51723)

כללי:

בכנר - מלמן רחל, ד"ר
פרסומים נבחרים:
 
Bachner-Melman, R., Zohar, A.H., Nemanov, L., Gritsenko, I., and Ebstein, R.P. (2005). A family-based study shows association between the Insulin-Like Growth Factor 2 (IGF2) gene and eating behavior (EAT-26) in a non-clinical population. American Journal of Psychiatry, 162, 2256-2262.
 
Bachner-Melman, R., Zohar, A.H., Ebstein, R.P, Elizur, Y., and Constantini, N. (2006). How anorexic-like are the symptom and personality profiles of aesthetic athletes? Medicine and Science in Sport and Exercise, 38(4), 628-636.