תוכניות לימודים

מתווה כללי
הלימודים בתואר ראשון מורכבים מקורסי חובה ומקורסי בחירה. קורסי החובה מחייבים את כל תלמידי התואר הראשון בפסיכולוגיה, וכוללים קורסים מתודולוגיים וקורסי יסוד בפסיכולוגיה. קורסי הבחירה הם קורסים המיועדים לתלמידי שנה ב' ו-ג', ומאפשרים לכל תלמיד בחירה לפי טעמו (ובהתאם להגרלה, במקרה שמספר הנרשמים גדול מדי) מבין מגוון רחב של קורסים המוצעים במחלקה ומשתנים משנה לשנה. במסגרת קורסי הבחירה, התלמידים רשאים לבחור גם קורס עבודה מעשית-טיפולית או קורס עבודה מעשית-מחקרית. לרשימת קורסי החובה וקורסי הבחירה המוצעים, ראו שנתון האוניברסיטה.
 
על כל תלמידי שנה א' להשתתף ב-10 שעות של ניסויים. למידע לגבי השתתפות בניסויים, לחצו כאן.
כל תלמיד תואר ראשון חייב גם בכתיבת עבודה סמינריונית בחוג.

שימו לב: המחלקה מציעה לימודים בכמה מסלולים אפשריים (מסלול דו חוגי, מסלול חד-חוגי בינוני, ומסלול חד-חוגי ארוך). למידע מפורט על תוכניות הלימודים ומסלולי הלימוד, וכן למידע נוסף לגבי התנהלות התואר הראשון (חזרה על קורסים, פטור מקורסי חובה, שילוב תוכניות לימוד, וכן הלאה), עיינו בשנתון המחלקה.
כל תלמיד מחויב בתוכנית הלימודים על פי השנתון שפורסם בשנה שבה החל את לימודיו במחלקה.