תוכניות לימודים

לימודי הבוגר במחלקה כוללים 16 קורסי חובה (וכן קורסי בחירה שאינם נידונים כאן).          

להלן מידע שנועד להתוות את תכנית לימודי החובה של סטודנטים לתואר בוגר במחלקה.          

קורסי מתודולוגיה ויסודות ביולוגיים: שבעה קורסי חובה נקבעו במערכת לכל תלמידי השנים א-ב.          

ישנם שלושה קורסי חובה אותם יש לקחת בשנה א': חשיבה סטטיסטית בפסיכולוגיה, יסודות ביולוגיים, הכירו את המדע.          

ובנוסף, ארבעה קורסי חובה אותם יש לקחת בשנה ב': שיטות סטט' במחקר פסיכולוגי, שימוש במחשב, פסיכולוגיה ניסויית ושיטות מחקר וכתיבה אקדמית.          

קורסים אלו נבנו בצורה מדורגת והם מעניקים תשתית מתודולוגית וכן בסיס חיוני בביולוגיה, הם מהווים תנאי מעבר לקורסים אחרים ולפיכך יש לקחתם במדויק בסדר זה. במקרים בהם קיימת התנגשות עם קורסי חובה בחוגים אחרים, יש לפנות ליועצת הבוגר.          

קורסי יסוד תחומיים (ליבה): ישנם 7 קורסי חובה אחרים שהם בבחינת הליבה של הפסיכולוגיה. אלו הם מבואות יסוד בשבעה תחומים שונים של הפסיכולוגיה, ויש לפרוס אותם על פני שלוש שנות הלימוד. הקורסים הינם: אישיות, תהליכים קוגניטיביים, תהליכים פסיכוביולוגיים, פסיכולוגיה אבנורמלית, תהליכים התפתחותיים, יסודות הנוירופסיכולוגיה, תהליכים חברתיים.          

בנוסף לשלושת קורסי החובה האחרים לשנה א' (חשיבה סטטיסטית, יסודות ביולוגיים, הכירו את המדע), אנו ממליצים ללמוד בין אחד לשלושה מבין קורסי היסוד הבאים: אישיות (51503), תהליכים קוגניטיביים (51539), תהליכים פסיכוביולוגיים (51537).          

בחירת קורסי היסוד תעשה בהתאם לאילוצי המערכת שלכם. במידה ואילוצי החוג השני שלכם אינם מאפשרים באופן חד משמעי את לקיחת הקורסים הללו בשנה א', יש לבקש את אישור יועצת לתלמידי בוגר לקחת את פסיכולוגיה אבנורמלית (51626).            

הקורסים הבאים יילקחו משנה ב' ואילך בלבד: יסודות הנוירופסיכולוגיה (51404), תהליכים חברתיים (51201), תהליכים התפתחותיים (51202).                

 פרטים נוספים ניתן למצוא בשנתון האוניברסיטה - http://shnaton.huji.ac.il