ועדת מורים-תלמידים

תפקידה של ועדת מורים-תלמידים הוא לפתור בעיות לטווח קצר ולהוות פורום בו יכולים הסטודנטים והסגל ללמוד זה מזה, ליצור אווירת שיתוף נאותה ולסייע בתכנון לטווח ארוך.

בועדה יושבים נציגי כל השנתונים ונציגי הסגל.


מטעם סגל המחלקה:
פרופ' יונתן הפרט, ראש המחלקה psych.chair@mail.huji.ac.il
פרופ' אילן יניב, ראש החוג ללימודי הבוגר ilan.yaniv@mail.huji.ac.il
שרון אביטל, רכזת המחלקה sharonav@savion.huji.ac.il
נוגה דיאמנט, יועצת תלמידי בוגר  counselor.psychology@gmail.com
אתי מוזס-מזרחי, מזכירה לענייני תלמידים etim@savion.huji.ac.il
 
 
נציגי השנתונים: 

פסיכולוגיה
הועד החוגי hujipsyv@gmail.com  

שנה א' - מרי סקקיברא mari.sakakibara@mail.huji.ac.il 
             הגר לב ארי hagar.levari@mail.huji.ac.il  
             דניאל ספיץ dan.spitz21@gmail.com
שנה ב' - גלעד רובינשטיין giladrubinstein@gmail.com  ישראל צחור israeltz@gmail.com
שנה ג' - אלכסנדרה וייל alexandtov@gmail.com
 
פסיכוביולוגיה
שנה א' - טובי גולדמן tova17y@gmail.com
שנה ב' - אבירם אהרוני aviram.aharony@mail.huji.ac.il
שנה ג' - מיכל רויטמן  Michal.roit@gmail.com