עבודת גמר

עבודת הגמר למוסמך, הנעשית בהדרכת מנחה, היא חלק מרכזי של תכנית המוסמך בכל המגמות. העבודות הנכתבות במחלקה הן מגוונות מאוד מבחינת הנושאים ושיטות המחקר. בפרט, כל תלמיד יכול לבחור את הנושא המעניין אותו, וכן לבחור האם לערוך עבודת מחקר אמפירית כמותנית, עבודת מחקר תיאורטית, עבודת מחקר אמפירית- איכותנית, או עבודת מחקר המבוססת על תיאור מקרה.
במסגרת שנת הלימודים הראשונה שלהם, ישתתפו כל תלמידי המוסמך בקורס החובה "סמינר מלווה לעבודת גמר". כל תלמיד ישתתף בקורס זה במסגרת המגמה שלו. מדובר בסמינר שנתי הכולל מפגשים אחת לשבועיים, ומטרתו ללוות את עבודות גמר. בנוסף, על תלמידי השנה הראשונה לקחת סמינר מחקר שבו ייחשפו למחקר פעיל, ויוכלו לקבל רעיונות וכיוונים למחקר.

על כל תלמיד למצוא מדריך לעבודה, לתכנן עם המדריך את עבודת הגמר, ולהגיש הצעה כתובה של מטרת העבודה.
לאחר אישור ההצעה על התלמיד לבצע את המחקר ולהגיש עבודה ובה תיאור המחקר.
 
מדיניות המחלקה היא שעל כל תלמיד לסיים את עבודת הגמר בלוח זמנים סביר.
בפרט, על התלמידים לעמוד בלוח הזמנים הבא:
1. תלמידים חייבים במציאת מנחה עד לתאריך 1.9 של סוף שנת הלימודים הראשונה
2. על כן, על כל התלמידים להגיש עד לתאריך הנ"ל שני מסמכים במסגרת הקורס "סמינר מלווה לעבודה גמר":
    א. מכתב ממדריך המאשר כי הוא מתחייב להדריך את התלמיד.
    ב. מסמך בן 1-2 עמודים המתאר את המחקר המתוכנן במסגרת התזה.
3. על התלמיד להגיש הצעת מחקר כתובה עד סוף הסמסטר הראשון של שנת הלימודים השנייה, כך שתישאר עוד כשנה שלמה (עד סוף דצמבר של השנה השנייה) להגשת העבודה.
4. על עבודת הגמר להיות מוגשת עד סוף דצמבר של השנה השלישית.
 
תלמידים שלא יעמדו בדרישה של הגשת הצעה בתחילת שנת הלימודים השנייה לא יוכלו להתחיל את שנת הלימודים השנייה.

למרות השונות הגדולה באופי עבודות המחקר האפשרויות במחלקה, הזמן הסביר להשקעה של תלמיד לאורך כל שלבי התזה (כולל כתיבת ההצעה) הוא כיומיים עבודה בשבוע במשך שנה עד שנתיים.
 
להורדת מסמך מפורט ובו כל הכללים וההנחיות להגשת הצעה לעבודת גמר למוסמך, ולהגשת עבודת הגמר עצמה, לחצו כאן.
 
להנחיות ועדת האתיקה, לחצו כאן.
 
להורדת טופס הגשת הצעה לעבודת גמר למוסמך, לחצו כאן.
 
להורדת טופס עבור המדריך להצעה לעבודת גמר למוסמך, לחצו כאן.
 
להורדת עמוד שער לדוגמא לעבודת מוסמך, לחצו כאן.
 
להורדת טופס בקשה לאישור מחקר מועדת האתיקה המחקרית, לחצו כאן.
 
לרשימת עבודות הגמר שנכתבו במחלקה בשנים האחרונות, לחצו כאן.