מידע כללי

לימודי המוסמך בפסיכולוגיה מכוונים לעודד עיון ומחקר בתחום הפסיכולוגיה כמדע בסיסי, ומתן הכשרה ראשונית לקראת התמחות ביישום הפסיכולוגיה בתחומים שונים.

הלימודים לתואר מוסמך בפסיכולוגיה נמשכים שנתיים, למעט במגמה לנוירופסיכולוגיה קלינית שיקומית בה הלימודים נמשכים 3 שנים.


ביום חמישי, 5.1.17 נקיים מפגש מועמדים לתואר שני בו יינתן תיאור על המגמות השונות, תוכניות הלימודים המוצעות במחלקה והסבר על תהליך ההרשמה. להזמנה למפגש לחצו כאן

הלימודים כוללים:

  1. שעורי חובה (קורס בשיטות מחקר המשותף לכל המגמות, ושעורי חובה נוספים בהתאם למגמה). חובה לסיים את קורסי החובה בשנה א' כדי להמשיך ללימודים בקורסים מתקדמים וכדי להשתתף בפרקטיקום בשנה ב'.
  2. שעורי בחירה. היצע השעורים מתוכם ניתן לבחור נקבע לחוד על ידי כל מגמה.
  3. כתיבת עבודה סמינריונית מחקרית.
  4. הצעת מחקר לעבודת גמר.
  5. כתיבת עבודת גמר.
  6. השתתפות בפרקטיקום יישומי, מחקרי או עיוני, המאפשר רכישת מיומנויות מעשיות (ההשתתפות בפרקטיקום היא חובה או רשות, בהתאם להחלטת המגמה).
 
ראו הסברים מפורטים יותר לגבי ההתכנים הנלמדים במוסמך במגמות הלימודים במוסמך.